Open day at the UMFC!

UMFC Open Day - March 9, 2024.

On March 9, 2024, the UMFC Open Day will be held at the building of the Chopin University of Music on Okólnik Street in Warsaw and Kawaleryjska Street in Bialystok. It will be possible to talk with lecturers and students, take part in open lessons, as well as learn about the rules of recruitment and listen to the effects of our work performed by pedagogues and students.

During the meetings on March 9, 2024, from 10.00-16.00, you will be able to, among other things:
- watch demonstration lessons conducted at individual departments,
- hold consultations with a selected pedagogue,
- take part in a meeting with the dean and heads of departments of your future faculty,
- receive a handful of official information and that of me directly from the UMFC Student Government and students,
- talk about the types of support offered by the university to people with special needs (including disabilities),
- learn about the psychological support offered at our university,
- take part in psycho-educational workshops,
- drink coffee and eat a cookie in the UMFC Cafeteria.

WE INVITE YOU!

 • Department of Composition and Theory of Music

  SALA IM. H. MELCERA
  godz. 10.00-11.30
  - Powitanie i zajęcia pokazowe z Praktyki wykonawczej muzyki współczesnej | dr hab. Ignacy Zalewski oraz as. Przemysław Zych

   

  SALA 448 AB
  godz. 11.30-12.30 
  - Zajęcia pokazowe z Muzyki filmowej/Technologii muzyki filmowej i teatralnej + Q&A | dr hab. Tomasz Opałka

  godz. 12.30-13.30 - Zajęcia pokazowe z Kompozycji muzyki komputerowej + Q&A | Żaneta Rydzewska, dr Mateusz Śmigasiewicz) 

   

  KONSULTACJE INDYWIDUALNE

  SALA 448 A
  godz. 13.30-16.00 - Kompozycja | dr hab. Tomasz Opałka

  SALA 313
  godz. 13.30-16.00 - Kompozycja | dr hab. Ignacy Zalewski

  Przedmioty kierunkowe: instrumentacja, czytanie partytur, ćw. z muz. elektr., WTK | Żaneta Rydzewska, dr Mateusz Śmigasiewicz - stolik WKiTM na parterze

 • Department of Symphony and Opera Conducting

  SALA IM. K. SZYMANOWSKIEGO
  godz. 11.00-12.00 - spotkanie z dziekanem dr hab. Rafałem Janiakiem, prof. UMFC oraz Kierownik Katedry Dyrygentury Symfoniczno-Operowej prof. dr hab. Moniką Wolińską

   

  KONSULTACJE INDYWIDUALNE
  SALA 338
  12.00 - prof. dr hab. Monika Wolińska
  13.00 - dr hab. Rafał Janiak, prof. UMFC
  14.00 - dr hab. Michał Klauza

 • Department of Instrumental Studies

  LEKCJE POKAZOWE

  SALA KONCERTOWA
  godz. 10:00-10:30 dr hab. Bartosz Jakubczak, prof. UMFC (organy)
  godz. 10:30-11:00 dr hab. Jarosław Wróblewski, prof. UMFC (organy)
  godz. 11:00-11:30 dr hab. Agnieszka Przemyk-Bryła, prof. UMFC (fortepian)

  SALA IM. H. MELCERA
  godz. 11:30-12:15 dr hab. Joanna Maklakiewicz, prof. UMFC (kameralistyka fortepianowa)
  godz. 12:15-13:00 prof. dr hab. Elżbieta Karaś (fortepian)
  godz. 13:00-13:45 dr hab. Janusz Wawrowski, prof. UMFC (skrzypce)
  godz. 13:45–14:30 as. Mateusz Kowalski (gitara)
  godz. 14:30-15:15 dr hab. Izabella Szałaj-Zimak, prof. UMFC (kameralistyka)
  godz. 15:15-16:00 dr Krzysztof Mucha (tuba)

  SALA ORGANOWA | MUZYKA DAWNA
  godz. 12:00-12:45 dr Tomasz Soczek (organy, improwizacja organowa)
  godz. 14:00-15:00 dr Karolina Zych, dr hab. Tytus Wojnowicz, as.Tomasz Pokrzywiński (flet traverso/obój historyczny/wiolonczela historyczna) - utwory solowe i kameralistyka
  godz. 15:00-15:30 dr hab. Agata Sapiecha (skrzypce historyczne/altówka historyczna)
  godz. 15:30-16:00 Justyna Rekść-Raub (viola da gamba)

  SALA 144
  godz. 13:00-14:00 dr hab. Miłosz Pękala, prof. UMFC


  KONSULTACJE INDYWIDUALNE - nie wymagają wcześniejszego zapisu, zapraszamy w godzinach dyżuru

  10:00-14:00 prof. dr hab. Andrzej Gębski (skrzypce) s. 442
  12:00-14:00 dr hab. Agnieszka Marucha (skrzypce) s. 315
  13:00-15:00 dr Marek Czech (altówka) s. 430
  14:00-16:00 prof. dr hab. Tomasz Strahl (wiolonczela) s. 441
  14:00-16:00 dr hab. Adam Bogacki, prof. UMFC (kontrabas) s. 233

   

  14:00-16:00 dr Maria Peradzyńska (flet) s. 337
  10:00-12:00
  Andrzej Ciepliński (klarnet) s. 314
  10:00-14:00 Adrian Janda (klarnet) s. 433
  13:00-17:00 Krzysztof Koszowski (saksofon) s. 437
  13:00-15:00 dr hab. Tomasz Bińkowski (róg) s. 323
  14:00-16:00 dr hab. Aleksander Szebesczyk (róg) s. 432
  12:00-14:00 Karol Gajda (puzon) s. 441
  11:00-14:00 ad. dr. hab. Marek Żwirdowski (puzon, eufonium) s. 337

   

  12:00-14:00 dr hab. Rafał Grząka (akordeon) s. 435
  14:00-16:00 dr hab. Grzegorz Palus (akordeon) s. 435
  10:30-12:00 dr hab. Zuzanna Elster (harfa) s. 330
  11:30-13:30 Andrzej Olewiński (gitara) s. 434
  14:30-16:00 dr Leszek Potasiński (gitara) s. 443
  14:00-16:00 Marianna Bednarska-Lechman (perkusja) s. 144

   

  11:30-15:00 dr hab. Agnieszka Przemyk-Bryła, prof. UMFC (fortepian) s. 334
  14:30-15:30 dr Krzysztof Garstka (klawesyn) s. 230

 • Department of Vocal and Acting Studies

  SALA OPEROWA
  godz. 10.00 – 11.00    Lekcja tańca | Jacek Wazelin
  godz. 11.00 – 12.00    Sceny operowe | Jijtka Stokalska
  godz. 12.00 – 13.00    Sceny klasyczne | dr Magdalena Smalara
  godz. 13.00 – 14.00    Taniec | Santiago Bello    

  SALA KONCERTOWA
  godz. 14.30 - 15.15 | Koncert klasyczny
  godz. 15.15 - 16.00 | Koncert musicalowy

   

  KONSULTACJE INDYWIDUALNE
  godz. 10.00 – 12.00 | SALA 424
  pedagog dr hab. Magdalena Idzik, pianista st. wykł Alina Hofmann

  godz. 10.00 – 12.00 | SALA 431
  pedagog dr hab. Eugenia Rozlach, prof. UMFC, pianista Wojciech Pyrć

  godz. 10.00 – 12.00 | SALA 423
  pedagog prof. dr hab. Mikołaj Moroz, pianista doc. Szymon Kowalczyk

  godz. 12.00 – 14.00 | SALA 427
  pedagog prof. dr hab. Ewa Iżykowska-Lipińska, pianista dr Taisiia Dyniak

  godz. 12.00 – 14.00 | SALA 425
  pedagog prof. Ryszard Cieśla, pianista st. wykł. Dagmara Dudzińska

  godz. 12.00 – 14.00 | SALA 426
  pedagog dr Olga Boczar, pianista prodziekan Tomasz Krezymon

   

 • Department of Music Education, Choral Studies and Eurhythmics

  SALA RYTMIKI I TAŃCA
  Specjalność: Rytmika

  godz. 12.00–13.30 – Pokaz zespołów rytmiki
  Pedagodzy: ad. dr Agnieszka Widlarz, st. wykł. dr Monika Sojka 

   

  SALA KONCERTOWA
  godz. 13.00 – 13.30 - Zajęcia emicji głosu i śpiewu indywidualnego z emisja głosu
  Pedagodzy: ad. dr Krzysztof Matuszak, wykł. Gabriela Machowska
  godz. 13.30 – 14.30 - Warsztaty chóralne zespołów wokalnych
  Udział wezmą: Mieszany Zespół Wokalny Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Rytmiki oraz Zespół VRC
  Pedagodzy: dr hab. Dariusz Zimnicki, prof. UMFC, dr hab. Joanna Maluga

   

  KONSULTACJE INDYWIDUALNE
  SALA 339
  Dyrygentura

  godz. 10.00–11.30 - ad. dr Agata Góreczna-Jakubczak, as. dr Wojciech Pławner

  SALA 317
  Emisja głosu
  godz. 10.00–11.30 – ad. dr Rafał Grozdew, wykł. dr Waleria Przelaskowska-Rokita 

  SALA 429
  Improwizacja fortepianowa
  godz.11.00–12.00– ad. dr Agnieszka Widlarz 

 • Department of Sound Engineering

  10.00-12.00 - nagranie w studiu muzycznym 004 i 004 A - reżyseria muzyczna - stud. pan Kosma Standera (I rok studiów mgr, specjalność: reżyseria muzyczna)

  10.00-10.30 - spotkanie przy kabinie VR (foyer przy Sali Koncertowej), następnie zajęcia z montażu w technologii VR w sali 102 w godz. 10.30-11.30 (ad. dr Przemysław Danowski i stud. pani Anita Palimąka i Anna Balcewicz - I rok studiów mgr specjalność: reżyseria dźwięku w multimediach)
  Spotkanie będzie powtórzone w godz. 11.30 -12.00 - kabina VR i montaż VR w sali 102 - godz. 12.00-13.00

  10.00-12.00 - studio foleyowe 008 - nagrania efektów do filmu - stud. pani Magdalena Więsław (II rok studiów mgr, specjalność: reżyseria muzyczna, reżyseria dodatkowa: reżyseria dźwięku w filmie)

  10.00-12.00 - studio filmowe 005 - pokaz filmów udźwiękowionych przez studentów - as. Iga Kałduńska 

  11.00-12.00 oraz 12.00-13.00 (powtórzenie) - sala 420 - zagadnienia z zakresu solfeżu barwy - dr hab. Tomira Rogala, prof. UMFC - Kierownik Katedry Akustyki Muzycznej i Multimediów, st. wykł. mgr Teresa Rościszewska, ad. dr Joanna Szczepańska-Antosik

  10.00-12.00 - reżysernia 007 - pokaz nagrań muzycznych - stud. pan Antoni Cieplik - II rok studiów lic. 

  10.00-12.00 - reżysernia 452 - pokaz nagrań muzycznych - studenci Wydziału Reżyserii Dźwięku

  10.00-14.00 - VideoLAB sala 105 - zajęcia z montażu audiowizualnego filmów, Katedra Akustyki Muzycznej i Multimediów - ad. dr Andrzej Artymowicz

  3.00-14.00 - studio muzyczne 004 - spotkanie z przedstawicielami trzech specjalności: reżyseria muzyczna - dr hab. Katarzyna Rakowiecka-Rojsza, prof. UMFC - dziekan Wydziału Reżyserii Dźwięku, reżyseria dźwięku w filmie - as. Iga Kałduńska, reżyseria dźwięku w multimediach - ad. dr Przemysław Danowski
   

 • Department of Church Music

  PRACOWNIA ORGANOWA

  10.15-11.00 Lekcja otwarta Organy – dr hab. Ireneusz Wyrwa, prof. UMFC
  11.00-11.45 Lekcja otwarta Improwizacja organowa i akompaniament liturgiczny – dr hab. Michał Markuszewski, prof. UMFC

  SALA KONCERTOWA
  11.45-13.00
  Koncert organowy w wykonaniu studentów

  SALA 339
  12.00-16.00 Lekcje otwarte Dyrygentura – ad. dr Anna Perzanowska Tarasiuk
  lekcje rozpoczynają się o godz. 12.00, 12.45, 13.30, 14.30, 15.15

  SALA OPEROWA
  14.00-15.30 Lekcje otwarte Dyrygentura gregoriańska – dr hab. Michał Sławecki, prof. UMFC
  lekcje rozpoczynają się o godz. 14.00, 14.45

   

  KONSULTACJE INDYWIDUALNE
  SALA 301
  10.00-12.00 dr hab. Michał Sławecki, prof. UMFC - Dziekan Wydziału
  SALA 438
  10.00-10.45 dr hab. Michał Markuszewski, prof. UMFC

  11.00-11.45 dr hab. Ireneusz Wyrwa, prof. UMFC

 • Department of Dance

  SALA RYTMIKI I TAŃCA
  godz. 13.15 - Rozpoczęcie. Informacje dziekana. Prezentacja kadry dydaktycznej.
  godz. 13.30 - Taniec  współczesny, as. mgr Izadora Weiss oraz studenci 2 roku specjalności taniec współczesny
  godz. 14.00 - Historia tańca st. wykł. dr Joanna Sibilska
  godz. 14.30 - Impowizacja metodą mov_improv_ment, mgr Alisa Makarenko oraz studenci  1 i 2 roku specjalności taniec współczesny
  godz. 15.00 - Analiza muzyczno-ruchowa ad. dr Aleksandra Bilińska


   

 • Department of Jazz and Stage Music

  SALA IM. K. SZYMANOWSKIEGO
  godz. 10.00-11.00 - dr Paweł Pańta - kontrabas jazzowy, gitara basowa
  godz. 12.00-13.30 - Szymon Klekowicki - zespół
  godz. 13.40-15.10 - dr hab. Rafał Sarnecki - klasa gitary

   

  KONSULTACJE INDYWIDUALNE
  SALA 302

  11.00 - 12.30 - dr Jerzy Małek - trąbka
  12.40 - 14.00 - dr hab. Janusz Brych - saksofon jazzowy

 • Department of Instrumental and Pedagogy, Artistic Education and Vocal Studies - UMFC Branch in Białystok

  LEKCJE POKAZOWE 

  SALA AUDYTORYJNA 201 B 
  godz. 10.00-10.30  dr hab. Krystyna Gołaszewska, prof. UMFC - gra na flecie 
  godz. 11.00-12.00  KONCERT 
  godz. 12.00-12.30  dr hab. Roman Hoffmann, prof. UMFC - kwartet smyczkowy/wiolonczela 
  godz. 12.30-3.00  mgr Przemysław Kummer- emisja głosu  
  godz. 13.00-13.30  prof. dr Aleksander Teliga - śpiew solowy 
  godz. 13.30-14.00  dr Wojciech Dunaj - gra na klarnecie 
  godz. 14.00-14.30  dr Sylwester Sobola - gra na oboju 
  godz. 14:30-15:00 prof. dr Ludmila Kasjanenko - gra na fortepianie 


  SALA 203 B 
  godz. 12.30-13.00  dr hab. Piotr Zawistowski, prof. UMFC - dyrygowanie   

  SALA KAMERALNA  25 A 
  godz. 10.00-10.30  dr hab. Kamil Łomasko - gra na kontrabasie 
  godz. 10.30-11.00  mgr Jakub Grabe-Zaremba - gra na altówce 
  godz. 12.00-12.30  dr Rafał Dudzik - gra na skrzypcach 
  godz. 12.30-13.00  mgr Wojciech Rolek - gra na tubie 
  godz. 13.00-13.30  mgr Tomasz Czekała - gra na rogu 

  SALA 24 A 
  godz. 12.30-13.00 dr Anna Krzysztofik-Buczyńska - gra na klawesynie 

  SALA OGRANOWA 106A 
  godz. 10.00-10.30 dr hab. Józef Kotowicz- gra na organach  

  SALA PERKUSYJNA 06A 
  godz. 10.00-10.30 dr Mariusz Mocarski - gra na perkusji 

   

  KONSULTACJE INDYWIDUALNE 

  W sprawie konsultacji indywidualnych prosimy o kontakt mailowy:  
  filia@chopin.edu.pl