Deans' opinions

dr hab. Klaudia Carlos-Machej, prof. UMFC - dziekan Wydziału Tańca

Wydział Tańca w zakresie kształcenia tancerzy-wykonawców, pedagogów tańca i baletu, choreografów oraz teoretyków tańca realizuje zajęcia w Sali Operowej i Sali audytoryjno-kinowej im. Karola Szymanowskiego. Modernizacja i nowa aranżacja sal kameralnych UMFC dostosowana została do potrzeb kształcenia adeptów sztuk muzycznych w XXI wieku. Fakt ten został entuzjastycznie przyjęty przez studentów i wykładowców Wydziału Tańca. Studentom, najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i multimedialne służą w zdobywaniu kompetencji i umiejętności zawodowych. Wykładowcy dzięki modernizacji sal mogą korzystać z nowych, niedostępnych do tej pory narzędzi. Należy podkreślić, że rewitalizacja sal kameralnych w bardzo wysokim stopniu przyczyniła się do podniesienia jakości kształcenia w  UMFC, a estetyczna przestrzeń pozytywnie wpływa na pracę dydaktyczną, która przebiega w miłej i twórczej atmosferze.

 

 

 

ad. dr hab. Piotr Kostrzewa – dziekan Wydziału Jazzu i Muzyki Estradowej

Modernizacja trzech sal wykładowo - koncertowych im. Melcera, im. Szymanowskiego oraz Operowej diametralnie zmieniły jakość kształcenia oraz możliwości nagraniowo - koncertowe w UMFC. Jako pedagog prowadzący kilka przedmiotów zbiorowych miałem okazję prowadzić zajęcia we wszystkich trzech wyremontowanych salach. Każda z tych przestrzeni niesie szereg nowych możliwości, które bezpośredni wpływają na jakość kształcenia. Nowoczesne technologie niezmiernie pomagają i ułatwiają prowadzenie zajęć  w nowych wygodnych standardach. Myślę również, że estetyka wykonania i użycie wysokiej klasy materiałów kształtuje niesamowite walory estetyczne tych przestrzeni. Ten element jest niezmiernie istotny, szczególnie w szkole kształcącej przyszłych wrażliwych na piękno artystów.
Jako Dziekan Wydziału Jazzu i Muzyki Estradowej oraz kierownik artystyczny Chopin University Big Band, szczególnie doceniam wykonanie i wszelkie nowinki techniczne usytuowane w Audytorium im. Karola Szymanowskiego, które uważam za wzorowo wykonane do potrzeb takich zajęć jak moje oraz do kameralnych koncertów no i oczywiście do projekcji filmowych na sprzęcie najnowszej generacji. Z opinii studentów również wnoszę, że chętnie odbywają zajęcia i z przyjemnością muzykują w tych trzech salach.

   

 

Sesja fotograficzna została sfinansowania ze środków w ramach umowy nr POIS. 08.01.-00-14-0008/16 dla projektu pod nazwą: "Modernizacja i nowa aranżacja trzech kameralnych sal widowiskowych wraz z zapleczem w budynku UMFC w Warszawie".