Valentin Silvestrov | 26.04.2022

Spotkanie w formie rozmowy poprowadzi Dziekan Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki- ad. dr hab. Ignacy Zalewski a nadzór merytoryczny sprawuje Prorektor ds. nauki- prof. dr hab. Paweł Łukaszewski.  Valentin Silvestrov- ukraiński kompozytor, Ludowy Artysta Ukrainy, laureat Państwowej Nagrody im. Tarasa Szewczenki. W 1963 roku ukończył Konserwatorium kijowskie, gdzie studiował kompozycję u Borysa Latoszyńskiego. W połowie lat sześćdziesiątych XX wieku Sylwestrow stał się słynnym kompozytorem kierunku awangardowego, korzystając z techniki dodekafonicznej, aleatorycznej i sonorystycznej. Dzieła Sylwestrowa zaczęli grać tacy muzycy, jak Gidon Kremer, Aleksiej Lubimow czy Iwan Monighetti. W latach siedemdziesiątych XX wieku kompozytor porzucił techniki awangardowe i zaczął orientować się na postmodernizm. Dorobek twórczy Silvestrova: 7 symfonii utwory na solistów i orkiestrę, m.in. "Metamuzyka" na fortepian z orkiestrą kameralne utwory, m.in. "Spektry", "kwartet piccolo" utwory na chór dzieła wokalne, m.in. cykl "ciche pieśni" utwory fortepianowe, m.in. 3 sonaty, "kicz-muzyka", muzyka filmowa
 • Zapisy na kurs:

  Uwaga: Aby wziąć udział w  masterclass (zarówno czynny jak i bierny) należy zarejestrować się w USOS, oraz wypełnić dokumenty rekrutacyjne w Dziale Nauczania. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, wyboru uczestników czynnych dokonają władze wydziału

 • Koordynator projektu "Reach the Stars"

  Dział Promocji i Karier - Kariera

  (22) 2789 268 (22) 2789 277
  biuro.karier@chopin.edu.pl

  Jacek Dziołak
  jacek.dziolak@adm.chopin.edu.pl