Studia muzyczne bez barier

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina realizuje projekt: „Studia muzyczne bez barier”, którego celem jest wzrost dostępności UMFC i jego oferty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Projekt skierowany jest do:
1) uczelni jako podmiotu
2) pracowników kadry dydaktycznej i administracyjnej

W projekcie zaplanowano:

  • wsparcie zmian organizacyjnych na Uczelni,
  • zwiększenie dostępności architektonicznej i komunikacyjnej Uczelni,
  • wdrożenie informatycznych narzędzi i rozwiązań (platforma językowa),
  • wprowadzenie do programów nauczania modyfikacji wyrównujących szanse studentów z niepełnosprawnościami: m.in. pomocy dydaktycznych i specjalistycznego oprogramowania,
  • realizację szkoleń z zakresu niepełnosprawności wśród pracowników uczelni prowadzących do wzrostu ich świadomości i kompetencji.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2021 r. do 30.09.2023 r. Projekt, na wszystkich jego etapach kluczowych dla prawidłowego wdrażania działań służących zapewnieniu dostępności na uczelni, będzie realizowany we współpracy z Fundacją Polska Bez Barier.

Całkowita wartość projektu: 3 870 980,96 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3 262 462,75 zł