Talenty muzyczne na drodze do mistrzostwa i sukcesu zawodowego

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina realizuje projekt: „Talenty muzyczne na drodze do mistrzostwa i sukcesu zawodowego”, którego celem jest realizacja strategii rozwoju UMFC, w zakresie: optymalizacji warunków studiowania, oferowania bogatej oferty dydaktycznej i podnoszenia standardów technologicznych zarządzania wszystkimi aspektami działalności Uczelni. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji studentów UMFC, które pozwolą im na sukces zawodowy po zakończeniu studiów. Przyczyni się do zmian organizacyjnych i podniesienia kompetencji kadr UMFC.
Projekt skierowany jest do:
1) studentów studiów I i II stopnia
2) pracowników kadry dydaktycznej i administracyjnej

Z czego będą mogli skorzystać uczestnicy projektu już od roku akademickiego 2019-2020?
Studenci
1) wszyscy będą mogli zapisać się na zajęcia Centrum Przedsiębiorczości Muzycznej,
2) studenci ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich mogą wziąć udział w programie podnoszenia kompetencji, w tym w klasach mistrzowskich „Touch the Stars”, ale także w warsztatach podnoszących kompetencje, wizytach studyjnych, w działaniach opartych na współpracy z pracodawcami,
3) studentów dwóch ostatnich lat studiów licencjackich lub magisterskich Biuro Karier zaprosi na szkolenia i spotkanie z doradcą zawodowym, pomoże stworzyć profesjonalne port folio muzyka.

Pedagodzy
Będą mogli podnieść swoje umiejętności prowadzenia zajęć w języku angielskim.

Kadra administracyjna
1) zostanie wyposażona w nowoczesne systemy informatyczne wspierające zarządzanie uczelnią,
2) będzie mogła zapisać się na specjalistyczne szkolenia podnoszące kompetencje zarządcze,
3) skorzysta z doradztwa w zakresie wdrażania Ustawy 2.0.

Całkowita wartość projektu: 6 081 101,51 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 5 125 152,35 zł