Goście Balu Absolwentów

27 maja 2023 r.

fot. Mateusz Żaboklicki