O Jezu, jakoś ciężko skatowany

10 marca 2024 r.

fot. Mateusz Żaboklicki