Koncert laureatów II Międzyuczelnianego Konkursu Kaprysów Skrzypcowych im. Jana Staniendy