Uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa UMFC Maestro ARVO PÄRTOWI

Wręczenie dyplomu doktora honoris causa Maestro ARVO PÄRTOWI

26 listopada 2018 r.