Nadanie Sali Senatu imienia Ignacego Jana Paderewskiego