Nadanie Sali Senatu imienia Ignacego Jana Paderewskiego

Nadanie Sali Senatu imienia Ignacego Jana Paderewskiego

8 listopada 2018 r.