Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Profesorowi Konstantemu Andrzejowi Kulce

Fotoreportaż z uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa UMFC Profesorowi Konstantemu Andrzejowi Kulce

24 maja 2018 r.

24 maja 2018 r.
Sala Koncertowa Fryderyka Chopina