Spektakl Eugeniusz Oniegin Piotra Czajkowskiego

Fotoreportaż ze spektaklu Eugeniusz Oniegin Piotra Czajkowskiego

21 lutego 2018 r.

21 lutego 2018 r.
Scena Kameralna Teatru Wielkiego — Opery Narodowej