Uroczystości wręczenia dyplomów Profesora Honorowego UMFC

Fotoreportaż z uroczystości wręczenia dyplomów Profesora Honorowego UMFC

29 czerwca 2016 r.

29 czerwca 2016 r.