Uroczystości wręczenia dyplomów Profesora Honorowego UMFC