Uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa UMFC Profesorowi Roderykowi Langemu