KONCERT muzyki gamelanowej i tańców jawajskich

Koncert muzyki gamelanowej i tańców jawajskich

23 czerwca 2014 r.

23 czerwca 2014 r., godz. 18:00
Audytorium im. Karola Szymanowskiego

W dniu 23 czerw­ca br. odbył się, pod patro­na­tem Ambasady Republiki Indonezji w Warszawie, kon­cert muzy­ki game­la­no­wej i tań­ców jawaj­skich.

Wykonawcami kon­cer­tu była Warszawska Grupa Gamelanowa Gandung Djatmiko (Insitut Seni Indonesia / Yogyakarta). Organizatorzy: Warszawska Grupa Gamelanowa i Katedra Kompozycji UMFC. Koordynacja pro­jek­tu: dr Leszek Lorent.