Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego budynku dydaktycznego w Białymstoku

Fotoreportaż z uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego nowego budynku dydaktycznego Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku

5 listopada 2013 r.

5 listopada 2013 r.