JUBILEUSZ doc. dr Wojciecha Jankowskiego

Fotoreportaż z Jubileuszu 80-lecia urodzin i 50-lecia działalności pedagogicznej w naszej uczelni doc. dr Wojciecha Jankowskiego

18 października 2013 r.

18 października 2013 r.
Sala Senatu UMFC