Wystawa SZKOŁA MUZYKI Jan Ekier w warszawskiej uczelni muzycznej

Wystawa SZKOŁA MUZYKI Jan Ekier w warszawskiej uczelni muzycznej

3 października 2013 r.

3 października 2013 r.
Foyer Sali Kon­cer­to­wej

Autor wysta­wy: dr Aneta Teich­man
Pro­jekt gra­ficzny i reali­za­cja: Prze­my­sław Klonowski