KONCERT ROKU 2013

Fotoreportaż z Koncertu Roku 2013

10 maja 2013 r.

10 maja 2013 r.
Stu­dio Kon­cer­to­we PR im. Witolda Luto­sław­skiego w War­sza­wie