KONFERENCJA w setną rocznicę urodzin Profesora Witolda Rudzińskiego

Fotoreportaż z Konferencji naukowo-artystycznej
w setną rocznicę urodzin Profesora Witolda Rudzińskiego

6 kwietnia 2013 r.

6 kwietnia 2013 r.
Audytorium im. Karola Szymanowskiego