INAUGURACJA roku akademickiego 2012/2013 - immatrykulacja studentów

Uroczysta immatrykulacja

4 października 2012 r.

4 października 2012 r.
Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

Studenci, któ­rzy uzy­ska­li naj­wyż­szą punk­ta­cję na egza­mi­nach wstęp­nych do Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina po zło­że­niu uro­czy­stej przy­się­gi ode­bra­li indek­sy z rąk dzie­ka­nów poszcze­gól­nych wydzia­łów.

 • Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, dzie­kan prof. Szymon Kawalla
  Tomasz Karwan (stu­dia pierw­sze­go stop­nia)
  Ignacy Zalewski (stu­dia dru­gie­go stop­nia)
 • Wydział Fortepianu, Klawesynu i Organów, dzie­kan Anna Jastrzębska-Quinn, prof. UMFC
  Tomasz Zając (stu­dia pierw­sze­go stop­nia)
  Shoko Miyake (stu­dia dru­gie­go stop­nia)
 • Wydział Instrumentalny, dzie­kan prof. Tomasz Strahl
  Marianna Bednarska (stu­dia pierw­sze­go stop­nia)
  Hannah Song (stu­dia pierw­sze­go stop­nia, Keimyung)
  Marta Kowalczyk (stu­dia dru­gie­go stop­nia)
 • Wydział Wokalno-Aktorski, dzie­kan prof. Ryszard Cieśla
  Piotr Buszewski (stu­dia pierw­sze­go stop­nia)
  Zbigniew Malak (stu­dia dru­gie­go stop­nia)
 • Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca, dzie­kan dr hab. Sławek A. Wróblewski, prof. UMFC
  Maria Sokołowska (stu­dia pierw­sze­go stop­nia)
  Paulina Zajkowska (stu­dia dru­gie­go stop­nia)
 • Wydział Reżyserii Dźwięku, dzie­kan prof. Małgorzata Lewandowska
  Fryderyk Hoang Dong (stu­dia pierw­sze­go stop­nia)
  Dariusz Podhajski (stu­dia dru­gie­go stop­nia)
 • Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku, dzie­kan prof. Bożenna Sawicka
  Aleksandra Ejhman (stu­dia pierw­sze­go stop­nia)