INAUGURACJA roku akademickiego 2011/2012 - wręczenie Medali za Długoletnią Służbę

Wręczenie Medali za Długoletnią Służbę

5 października 2011 r.

4 października 2011 r.

Na pod­sta­wie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz usta­wy o orde­rach i odzna­cze­niach, posta­no­wie­niem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego za dłu­go­let­nią, nie­na­gan­ną pra­cę w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina odzna­cze­ni zosta­li:

Złotym Medalem za Długoletnią Służbę

 • Pani Grażyna BOROŃSKA
 • Pan Stanisław CZOPOWICZ
 • Pani Katarzyna JANKOWSKA-BORZYKOWSKA
 • Pani Alicja KRĘPSKA
 • Pani Zofia MALCOLM
 • Pani Maria MEYER-BORYSEWICZ
 • Pani Zofia OLSZEWSKA-BAJERA
 • Pani Lidia POLAKOWSKA
 • Pani Teresa SAŁATA
 • Pani Hanna TRZESZCZKOWSKA
 • Pani Lidia ZIMAK

Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę

 • Pan Tadeusz FIDECKI
 • Pani Krystyna KOŁTUN
 • Pan Janusz MUSIALIK
 • Pani Jolanta PAWŁOWSKA
 • Pan Ireneusz SZYMANIK

Aktu deko­ra­cji doko­nał prof. Wiktor Jędrzejec, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.