INAUGURACJA roku akademickiego 2011/2012 - immatrykulacja studentów

Immatrykulacja studentów podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2011/2012

5 października 2011 r.

4 października 2011 r.