INAUGURACJA roku akademickiego 2011/2012 - immatrykulacja studentów