ŚWIĘTO UCZELNI - wręczenie stypendiów Soci­été Générale

Wręczenie stypendiów Soci­été Générale

22 lutego 2011 r.

Rek­tor prof. Sta­ni­sław Moryto popro­sił przed­sta­wi­ciela ban­ku Soci­été Générale Dyrek­tora p. Krzysztofa Dąbrowieckiego o wrę­cze­nie corocz­nie przy­zna­wa­nych sty­pen­diów wyróż­nia­ją­cym się stu­den­tom naszej Uczelni. Sty­pen­dia te otrzy­ma­li:

  • Agata Biegańska
  • Marcin Łopacki
  • Artur Słotwiński
  • Krzysztof Salawa