ŚWIĘTO UCZELNI - uroczysta promocja doktorów

Uroczysta promocja doktorów

22 lutego 2011 r.

22 lutego 2011 r.