WIZYTA Małżonki Prezydenta Gruzji Sandry Elisabeth Roelofs-Saakaszwili

Wizyta Małżonki Prezydenta Gruzji p. Sandry Elisabeth Roelofs-Saakaszwili

27 stycznia 2011 r.

27 stycznia 2011 r.