KONGRES AEC

Fotoreportaż z kongresu AEC

4 listopada 2010 r.

4–6 listopada 2010 r.