Umowa UMFC z NIFC - digitalizacja w ramach projektu Dziedzictwo Muzyki Polskiej w otwartym dostępie

3 listopada 2020 r.

2 listopada 2020 została podpisana umowa pomiędzy Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina a Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, której przedmiotem jest digitalizacja, katalogowanie w międzynarodowej bazie RISM oraz udostępnienie na nowym portalu internetowym wybranych cimeliów ze zbiorów Biblioteki UMFC. Projekt digitalizacji realizowany jest w ramach programu „Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie” finansowanego ze środków Unii Europejskiej (Program Operacyjny Polska Cyfrowa).
W ramach umowy zostanie zdigitalizowanych ponad 550 egzemplarzy cennych zbiorów nutowych z Biblioteki UMFC. W ramach tej współpracy powstaną cyfrowe odwzorowania niezwykle wartościowych obiektów. Wszystkie one zostaną skatalogowane w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM), a najcenniejsze rękopisy zostaną poddane transkrypcji. Wśród wyselekcjonowanych materiałów znalazły się manuskrypty pierwszego profesora honorowego naszej uczelni - Ignacego Jana Paderewskiego, a także takie perły, jak choćby Szkoła śpiewu napisana dla Konserwatorium Muzycznego, której autorem jest Bonifacio Asioli, a także rękopisy oper Jean Babatiste Lully'ego pochodzące z przełomu XVII i XVIII wieku, które prawdopodobnie zostały przywiezione do Polski przez zespół operowy króla Augusta II. Natomiast wśród wybranych nut drukowanych zeskanowane zostaną między innymi bezcenne pierwodruki utworów Stanisława Moniuszki, XIX-wieczne edycje dzieł Fryderyka Chopina, a także rzadkie wydania nut innych wybitnych kompozytorów polskich i związanych z Polską.  
Będzie to pierwsza przeprowadzona na tak dużą skalę digitalizacja zbiorów przechowywanych Bibliotece UMFC.
Program "Dziedzictwo Muzyki Polskiej" realizowany przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ze środków Unii Europejskiej (Program Operacyjny Polska Cyfrowa) zakłada całościowe opracowanie dzieł muzyki polskiej powstałej w latach 1795-1918. Jednym z jego elementów jest digitalizacja i udostępnienie w Internecie bezcennych rękopisów i druków znajdujących się w wybranych instytucjach, m.in. Bibliotece Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, Bibliotece Muzeum Zamoyskich w Kozłówce czy Archiwum OO. Paulinów na Jasnej Górze. Cieszymy się, że również nasza uczelnia będzie uczestniczyć w tak istotnym dla kultury muzycznej przedsięwzięciu, stanowiącym ważny krok na drodze do upowszechniania muzyki polskiej, zarówno wśród wykonawców i badaczy, jak również melomanów.