Pomiędzy barokiem a romantyzmem

25 stycznia 2021 r.

fot. R. Żełaniec