Dzień otwarty Wydziału Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki

18 marca 2021 r.

fot. Mateusz Żaboklicki