Nasi Laureaci — M. Rudziński, Z. Nalewajek, M. Romanowski