Mieczysław Karłowicz - pieśni

20 grudnia 2021 r.

fot. Mateusz Żaboklicki