Koncert Katedry Instrumentów Smyczkowych — Młodzi pracownicy UMFC

Koncert Katedry Instrumentów Smyczkowych — Młodzi pracownicy UMFC

14 października 2019 r.