Koncert Katedry Instrumentów Smyczkowych — Młodzi pracownicy UMFC