II Międzynarodowy Konkurs Fletowy im. Eugeniusza Towarnickiego – finał