Karol Szymanowski – poeta skrzypiec

8 kwietnia 2022 r.

fot. Mateusz Żaboklicki