Profesor Halina Słonicka – artystka, pedagog, człowiek

21 października 2022 r.

fot. Mateusz Żaboklicki