Bastien i Bastienne _1/3

27 stycznia 2023 r.

fot. Krzysztof Kadziewicz