Pracownicy

prof. dr hab.

Katarzyna Jankowska-Borzykowska

Wydział: Wydział Instrumentalny

Katedra: Katedra Kameralistyki Fortepianowej i Smyczkowej

Specjalność: Fortepian

Pianistka, kameralistka, od lat prowadząca przedmiot kameralistyka fortepianowa. Przez ostatnie 8 lat kierownik Katedry Kameralistyki Fortepianowej. Prowadziła również Studium Pieśni w latach 2011-2016, cieszące się wielką popularnością wśród wszystkich uczelni w Polsce jak też za granicą. Jest profesorem zwyczajnym, nominację otrzymała w roku 2011. Jest członkiem zarządu ECMTA, organizacji zrzeszającej kameralistów z całej Europy, jak również członkiem Lied Forum z siedzibą w Berlinie - organizacją  zajmującą się interpretacją pieśni.

prof. dr hab.

Katarzyna Jankowska-Borzykowska

kameralistyka

Ukończyła Akademię Muzyczną w Warszawie w klasie fortepianu prof. Wiktora Mierżanowa i as. Iriny Rumiancewej. Kmeralistykę studiowała w klasie prof. Jerzego Marchwińskiego. Była stypendystką Rządu Szwedzkiego i studiowała w Kungliga Academie w Sztokholmie w klasie prof. Grety Eriksson. Przez pewien czas była również pracownikiem tej Akademii. Później otrzymała stypendium w Edsberg Slotett Music Insitut, gdzie pod kierunkiem prof. Fransa Helmersona współpracowała z instrumentalistami jako kameralistka. Po powrocie do Akademii warszawskiej grała w klasach wokalnych i instrumentalnych oraz rozpoczeła współpracę z wieloma wybitnymi artystami t.j.: Jerzy Artysz, Kazimierz Michalik, następnie z Urszulą Kryger, siostrą Urszulą Jankowską, Jarosławem Brękiem, Krzysztofem Szmytem i wieloma innymi . Nagrała wiele płyt CD, otrzymała Fryderyka w 2002 roku za nagranie pieśni Szymanowskiego z Urszulą Kryger. Koncertowała w całej Europie i w wielu krajach świata, współpracowała z konkursami wokalnymi i instrumentalnymi w Polsce i w Europie. Występowała na niemal wszystkich Festiwalach w Polsce jak też i wielu za granicą.

W Uczelni kierowała Katedrą, a obecnie prowadzi klasę kameralną. Jest jurorem wielu konkursów kameralnych. Otrzymała kilkakrotnie nagrodę Rektora. Jako pianista towarzyszący w konkursach otrzymała również wiele nagród i wyróżnień „za najlepszy akompaniament”. Organizowała kilkakrotnie konferencje naukowe, w których brali udział wybitni naukowcy jak np. prof. Mieczysław Tomaszewski czy Irena Poniatowska oraz wielu innych.  Była opiekunem koncertów studenckich. Jej studenci uzyskali również wiele nagród w konkursach kameralnych, w tym również wiele pierwszych, np. Kwartet Fortepianowy w roku 2003 wygrał Konkurs Kameralny w Łodzi a potem w Belgii, również inne zespoły wciąż odnoszą sukcesy, otrzymując liczne nagrody i wyróżnienia w Polsce, we Włoszech czy w Austrii. Otrzymała też odznaczenie od Rektora oraz medal „Zasłużony dla UMFC”. Zasiada w Jury wielu konkursów kameralnych krajowych i międzynarodowych, zarówno dla dorosłych artystów jak i dla uczniów szkół średnich.

Najważniejsze osiągnięcia zawodowe:

  1. Towarzyszenie w roli pianisty konkursowego wielu laureatom czołowych miejsc (w tym ponad 20 pierwszych) na największych europejskich konkursach muzycznych t.j.: Konkurs im. Czajkowskiego, Belvedere – Wiedeń, Mediolan, Geneva, Vercelli, Helsinki, s’Hertogenbosch, ARD w Monachium, im. Wieniawskiego w Poznaniu, Im. Moniuszki w Warszawie  i innych.
  2. Własna wieloletnia działalność koncertowa - kameralistyczna we współpracy z takimi artystami - muzykami jak: śpiewacy Jerzy Artysz, Urszula Kryger i Urszula Jankowska czy instrumentaliści t.j: Ryszard Groblewski  i inni; w latach 1977 - 2014 koncerty w we wszystkich czołowych ośrodkach i salach koncertowych w Polsce oraz wielu krajach Europy i Azji.
  3. Kilkadziesiąt nagrań archiwalno - dokumentalnych dla Polskiego Radia, Radio France, Radia holenderskiego, włoskiego, niemieckiego itp. Kilkanaście nagrań płytowych z muzyką Szymanowskiego, Moniuszki, Karłowicza i innych kompozytorów polskich, we współdziałaniu artystycznym z Jerzym Artyszem, Urszulą Kryger i Jadwigą Teresą Stępień oraz innymi artystami.
  4. Od roku 1998 samodzielne prowadzenie klasy kameralistyki fortepianowej w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (obecnie UMFC). Kierownictwo Katedry Kameralistyki Fortepianowej w UMFC w latach 2012-2020 i w tym czasie organizowanie współpracy naukowo - artystycznej międzu UMFC, a konserwatoriami i akademiami muzycznymi w Detmold, Berlinie, Duseldorfie, Tallinie, Rydze, Londynie i innymi.
  5. W roku 2011 profesura „belwederska”  w zakresie sztuki muzycznej. Od roku 2010 stanowisko profesora nadzwyczajnego. Promotorstwo 4 doktoratów oraz recenzje ponad 20 prac doktorskich i habilitacyjnych.