Pracownicy

prof. dr hab.

Krystyna Juszyńska

Wydział: Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki

Katedra: Katedra Teorii Muzyki

Teoretyk muzyki, pracownik badawczo-naukowy, nauczyciel przedmiotów teoretycznych, profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. W centrum zainteresowań naukowych znajduje się zagadnienie interpretacji artystycznej dzieła muzycznego, zwłaszcza możliwość badania różnych wykonań utworów muzycznych w sposób obiektywny za pomocą autorskiej metody analizy akustycznej nagrań. Drugim polem badawczym jest muzyka fortepianowa (analiza i interpretacja naukowa dzieł muzycznych) i pianistyka polska (biografie i dokonania wybitnych polskich pianistów).

 

prof. dr hab.

Krystyna Juszyńska

teoria muzyki

Studia w zakresie teorii muzyki w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi ukończyła z wyróżnieniem  (1977). Doktorat obroniła w Akademii Muzycznej w Warszawie (1987), habilitację w Akademii Muzycznej w Krakowie (1999), tytuł profesora sztuki muzycznej otrzymała w 2015. Przez 37 lat pracowała w Katedrze Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Łodzi oraz kilkanaście lat w Katedrze Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2012 zatrudniona w Katedrze Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Autorka dwóch książek: Interpretacja artystyczne dzieła muzycznego (Łódź 1999) i Miłosz Magin. Pianista – Kompozytor – Pedagog (Warszawa 2019) oraz ok. 90 artykułów naukowych z teorii muzyki, edukacji, pianistyki i życia muzycznego Łodzi. Redaktor naukowy 10 książek i autor recenzji wydawniczych wielu książek i artykułów. Brała udział w ok. 80 konferencjach naukowych międzynarodowych i ogólnopolskich. Prowadziła badania naukowe w : USA (1994), Paryżu (2008, 2010, 2011), Sankt Petersburgu (2000), Berlinie (2001), Lwowie (2002), Wilnie (2006). Inicjatorka i redaktor dwóch serii wydawniczych: Kultura muzyczna Łodzi (5 tomów) i Twórcy życia muzycznego Łodzi (1 tom). Wypromowała 11 prac licencjackich, 67 magisterskich i 1 doktorat. Wielokrotnie uczestniczyła w przewodach habilitacyjnych jako recenzent, sekretarz lub członek komisji, a także była recenzentem w postępowaniach profesorskich.

Otrzymała stypendium naukowe Towarzystwa im. Fryderyka Chopina (1975). Odznaczona Nagrodami Ministra Kultury (1976), Rektora AM w łodzi (1989, 2000, 2009, 2012) i Rektora UŁ (2000), Prezydenta Miasta Łodzi (1976, 2006), Złotym Krzyżem Zasługi (2005), Medalem „Pro Publiko Bono” (2009), Medalem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (2012), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013).

 

GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA W UNIWERSYTECIE MUZYCZNYM FRYDERYKA CHOPINA:

Realizuje badania naukowe dotyczące muzyki fortepianowej i pianistyki polskiej oraz zagadnień analizy i interpretacji dzieła muzycznego, a wyniki badań prezentuje na międzynawowych konferencjach (Mińsk 2013; Witebsk 2014, 2014; Wrocław 2012; Gdańsk 2017, 2019). Znaczącym osiągnięciem jest napisanie pierwszej na świecie monografii polskiego pianisty i kompozytora, finalisty Konkursu Chopinowskiego w 1955 i absolwenta uczelni muzycznej w Warszawie, Miłosza Magina (Chopin University Press, Warszawa 2019), której promocja była wydarzeniem artystycznym połączonym z koncertem i wystawą (17 XI 2019). Obecnie przygotowuje monografię o polskim pianiście i wynalazcy, Józefie Hofmannie, który w 1934 otrzymał tytuł honorowego profesora Warszawskiego Konserwatorium Muzycznego.