Pracownicy

dr

Katarzyna Figat

reżyseria dźwięku w filmie

Wykształcenie:

2019 – doktor sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej reżyseria dźwięku (z wyróżnieniem) / Wydział Reżyserii Dźwięku UMFC
2014 – magister sztuki (dyplom z wyróżnieniem) / Wydział Reżyserii Dźwięku UMFC
2014 – magister kulturoznawstwa, spec. filmoznawstwo / Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

 

Kariera akademicka:

Od 2017 – Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu („dźwięk w filmie” oraz „prawo autorskie i współpraca z ZAIKS” dla studentów studiów zaocznych na kierunku reżyseria dźwięku)

Od 2016 – Wydział Reżyserii Dźwięku UMFC (asystent)

2016 – 2019 – Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego („dźwięk i muzyka w filmie” dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku kulturoznawstwo, spec. filmoznawstwo – w ramach Studium Doktoranckiego Języka, Literatury i Kultury)

 

Kariera artystyczna:

Operator dźwięku, ilustrator i konsultant muzyczny w filmach fabularnych, dokumentalnych i serialach. Współpracowała m.in. z Januszem Majewskim (Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy; Ostatni klezmer; Czarny mercedes), Krzysztofem Zanussim (Eter), Juliuszem Machulskim (Volta, Mały zgon), Robertem Glińskim (Czuwaj, Zieja), Wojciechem Adamczykiem (Dziewczyny ze Lwowa, a także projekty teatralne, m.in. Lepiej już było w Teatrze Współczesnym oraz Kwartet w Teatrze Ateneum), Ryszardem Brylskim (Śmierć Zygielbojma), Markiem Brodzkim (seria filmów z cyklu Historia w ożywionych obrazach), Michałem Bukojemskim (Dziennik Sierakowiaka), Januszem Józefowiczem (w latach 2011 – 2014, jako realizator dźwięku do spektakli Metro oraz Romeo i Julia), a także z młodszym pokoleniem twórców (Bartosz Kruhlik, Maciej Czułowski, Piotr Kornobis, Katarzyna Lesisz, Maciej Wiktor i inni).

Aktualna filmografia dostępna: https://filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=1166011

 

Kariera naukowa:

Udział w konferencjach naukowych (wybór):

- III Ogólnopolski Zjazd Filmoznawców I Medioznawców (Uniwersytet Łódzki, czerwiec 2019)

- Międzynarodowa Konferencja Naukowa Mapping Sound, Sounding Places. Geographies of Sound in Audiovisual Media (Uniwersytet w Padwie, filia w Cremonie (Włochy), marzec 2019)

- Międzynarodowa konferencja ThinkFilm! Symposium on Communicaiton Film and its Porblem in the 21st Century (Goethe Universitaet we Frankfurcie nad Menem (Niemcy), lipiec 2017)

- Ogólnopolska Konferencja Naukowa Pamięć zbiorowa I jej przejawy we współczesnych kinematografiach Europy Wschodniej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, maj 2017)

- II Ogólnopolski Zjazd Filmoznawców i Medioznawców (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, grudzień 2016)

- Międzynarodowa Konferencja Naukowa Implanty pamięci społecznej. Teoria i przykłady (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, marzec 2016)

- Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kultura rocka 2. Słowo – dźwięk – performance (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, marzed 2016)

- Międzynarodowa Konferencja Naukowa Orson Welles. Twórczość – Recepcja – Dziedzictwo (Uniwersytet Gdański / Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, maj 2015)

Publikacje i artykuły naukowe (wybór):

- Sfera dźwiękowa w cinematic VR – artykuł dla magazynu specjalistycznego FilmPRO, nr 4 (36) / 2018

- Usłyszeć film: przyczynek do dyskusji na temat edukacji z zakresu dźwięku i muzyki filmowej – opublikowany w tomie Od edukacji filmowej do edukacji audiowizualnej. Teorie i praktyki pod red. E. Ciszewskiej i K. Klejsy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018