4 III 2020 r.

Ada Orlikowska laureatką III Nagrody na I Międzynarodowym Konkursie Fletowym im. E. Towarnickiego w Poznaniu

Miło nam poin­for­mo­wać, że Ada Orlikowska z kla­sy fle­tu dr hab. Urszuli Janik-Lipińskiej, prof. UMFC zdo­by­ła III Nagrodę na I Międzynarodowym Konkursie Fletowym dla Studentów im. E. Towarnickiego w Poznaniu. Serdecznie gra­tu­lu­je­my!!!