24 II 2020 r.

Wojciech Kruczek laureatem III nagrody na V Agustin Aponte International Music Competition w Hiszpanii

Z rado­ścią infor­mu­je­my, że Wojciech Kruczek, stu­dent for­te­pia­nu w kla­sie dr hab. Joanny Ławrynowicz-Just, prof. UMFC otrzy­mał III nagro­dę pod­czas V Agustin Aponte International Music Competition w Hiszpanii. Serdecznie gra­tu­lu­je­my! 

czy­taj wię­cej »