25 V 2020 r.

„Fryderyk 2020” w kategorii „Album Roku Muzyka Kameralna”

Stojowski, Różycki Sonaty Tomasz Strahl – wiolonczela, Agnieszka Przemyk-Bryła – fortepian

„Te dwie sonaty na wiolonczelę i fortepian są zinterpretowane […] w sposób zapewniający im miejsce w panteonie najlepszych nagrań muzyki polskiej”.
Maciej Chiżyński, „Res Musica”

 

„Nowy album Chopin University Press zawiera dwie sonaty wiolonczelowe polskich kompozytorów powstałe pod koniec XIX i na początku XX stulecia. Są to dzieła twórców, których twórczość wymaga nieco odkurzenia, dobrze więc się stało, że trafiły na płyty i że wykonane zostały przez tak dobrych artystów […]. Obu sonat słucha się dobrze: to kompozycje przystępne i łatwe w odbiorze. Wykonane są przy tym przez Strahla i Przemyk-Bryłę z troską i wyczuciem, które sprawiają, że słuchanie tego albumu jest zajęciem nad wyraz przyjemnym”.
Oskar Łapeta, klasycznaplytoteka.pl

 

Zygmunt Stojowski, Ludomir Różycki

Sonaty

Tomasz Strahl – wiolonczela

Agnieszka Przemyk-Bryła – fortepian

 

 

Realizacja nagrania, montaż, mastering: Katarzyna Rakowiecka-Rojsza

Nota programowa: Joseph Herter, Tomasz Strahl

Redakcja: Izabela Zymer

Tłumaczenie tekstów: Michał Kubicki

Zdjęcia: Andrzej Świetlik, Andriej Sotnikow, Freud’s Studio New York, ze zbiorów NAC

Opracowanie graficzne, skład: Krzysztof Welian

Redaktor wydawca: Emilia Dudkiewicz

 

© Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina – Chopin University Press, UMFC CD 117