11 X 2019 r.

11/10/2019 Judyta Kluza zdobywczynią nagrody specjalnej podczas Concorso di esecuzione musicale Sesta Edizione Internazionale 2019!

Z rado­ścią infor­mu­je­my, że Judyta Kluza, stu­dent­ka skrzy­piec w kla­sie ad. dr. hab. Janusza Wawrowskiego zdo­by­ła nagro­dę spe­cjal­ną pod­czas kon­kur­su Concorso di ese­cu­zio­ne musi­ca­le Sesta Edizione Internazionale 2019 orga­ni­zo­wa­ne­go przez Societa’ Umanitaria w Mediolanie.