2 X 2019 r.

2/10/2019 Daniel Mieczkowski zdobywcą III miejsca na Międzynarodowym Konkursie im. Leoša Janačka w Brnie

Z rado­ścią infor­mu­je­my, iż Daniel Mieczkowski, stu­dent w kla­sie fle­tu dr hab. Agaty Igras, zdo­był trze­cią nagro­dę na Międzynarodowym Konkursie im. Leoša Janačka w Brnie, któ­ry odbył się w dniach 24–29 wrze­śnia 2019.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!