27 IX 2019 r.

27/09/2019 Marcin Jachim zwycięzcą 60. Konkursu Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda

Miło nam poin­for­mo­wać, iż Pan Marcin Jachim został zwy­cięz­cą 60. Konkursu Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda w Warszawie.

Informacje o wyni­kach i samym kon­kur­sie dostęp­ne są pod lin­kiem.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!