31 V 2019 r.

31/05/2019 Podziękowania dla prof. dr hab. Agaty Sapiechy oraz muzyków z zespołu “Trio Merula” z UMFC

Dr Hubert Wajs, Dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych zło­żył na ręce prof. dr. hab. Tomasza Strahla, dzie­ka­na Wydziału Instrumentalnego podzię­ko­wa­nia dla prof. dr hab. Agaty Sapiechy oraz muzy­ków z zespo­łu “Trio Merula” z UMFC, któ­rzy wyko­na­li kon­cert pod­czas Nocy Muzeów orga­ni­zo­wa­nej przez AGAD 18 maja w Sali Balowej Pałacu Raczyńskich.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!