22 V 2019 r.

22/05/2019 Filip Sporniak zdobywcą II nagrody w II Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym Tarptautinis Akordeonistu Vilno 2019

Filip Sporniak, stu­dent wio­lon­cze­li w kla­sie prof. dra hab. Tomasza Strahla zdo­byw­cą II nagro­dy (Chamber Duo Zieliński — Sporniak) w II Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym Tarptautinis Akordeonistu Vilno 201. Serdecznie Gratulujemy!