7 V 2019 r.

7/05/2019 Fono Quartet laureatem II nagrody na VI Turnieju Kameralnym w Bydgoszczy

Kwartet smycz­ko­wy z kla­sy wykł. Karola Marianowskiego w skła­dzie: Emilia Jarocka, Justyna Golus, Martyna Dziechciarz i Agnieszka Kilian, zdo­był II nagro­dę na VI Turnieju Kameralnym w Bydgoszczy.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!