26 III 2019 r.

26/03/2019 Marcin Pękala laureatem I Międzynarodowego V Ogólnopolskiego Pianistycznego Konkursu Chopinowskiego w Turznie

Marcin Pękala zdo­był I miej­sce w I Międzynarodowym V Ogólnopolskim Pianistycznym Konkursie Chopinowskim w Turznie  stu­dent  kla­sy for­te­pia­nu prof. dr hab. Alicji Palety-Bugaj i ad. dr Konrada Skolarskiego.

Wyróżnienie otrzy­ma­ła  Aleksandra Komninou — stu­dent­ka kla­sy for­te­pia­nu wykł. Karola Radziwonowicz.

Dyplom